Interessante websites

RMC-regio Utrecht
De RMC-regio Utrecht is één van de 39 RMC-regio’s in Nederland. De RMC regio werkt samen met VO-scholen, MBO-instellingen en gemeenten in de regio Utrecht aan het terugdringen van de schooluitval en het verzuim van jongeren tussen de 12 en 23 jaar.
Meer informatie vindt u op de website School Werkt.

Invoering entreeopleidingen
Per 1 augustus 2014 worden nieuwe entreeopleidingen in het MBO ingevoerd. De huidige kwalificatiedossiers voor AKA en assistentopleidingen blijven echter nog geldig. MBO-instellingen kunnen met de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur vanaf 1 augustus 2016 geen studenten meer inschrijven voor aka en assistentopleiding.
Meer informatie kunt u vinden bij de rijksoverheid.

Aanval op schooluitval
Kabinet Rutte II stelt als doel het aantal VSV'ers in 2016 terug te dringen tot maximaal 25.000 jongeren. Investeren in jongeren en hun startkwalificatie loont. Met een startkwalificatie hebben jongeren betere arbeidsmarkt-perspectieven.
Op de website Aanval op schooluitval vindt u informatie over de aanpak en ontwikkelingen van voortijdig schoolverlaten (VSV).

Onderwijs en arbeidsmarkt
Het beroepsonderwijs en het (georganiseerd) bedrijfsleven zijn sinds 1 januari 2012 verenigd in de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Binnen deze stichting zijn het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven samen verantwoordelijk voor een goede onderlinge aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
Op deze deze website vindt u informatie over het onderwijs en de arbeidsmarkt per regio en de wijze waarop deze gegevens verkregen en geanalyseerd kunnen worden.

Toolbox De Overstap
Op deze pagina wordt meer informatie gegeven over de overstap: de overgang van het voortgezet onderwijs naar het mbo. De digitale toolbox bevat informatieve filmpjes, good practices en doorlinks over specifieke onderwerpen.